x Contact us ask us for an offer
Thank you for your message. We will contact you as soon as we understand your needs!
 • Witaj Hello!
 • Masz pytania? Any questions?
 • Skontaktuj się contact us
  we can help you with your business!
Blog
 • 27
  Dec
  Author: matix December 27, 2017 20:42
  Optymalizacja platformy e-commerce z wykorzystaniem ElasticSearch

  Na pewno każdy słyszał o ElasticSearch. Jest to nic innego jak baza danych, wykorzystująca Zend Lucene w celu jak najszybszego oraz najtrafniejszego wyszukiwania.
  Alternatywą dla ElasticSearch jest m.in. Apache Solr czy Sphinx, o którym w przyszłości jeszcze napiszemy, lecz dziś skupmy się na optymalizacji platformy klienta w oparciu o silnik ElasticSearch.

  Agenda
  1. Co to jest ElasticSearch?
  2. Nasz klient oraz problem z bazą danych Key Value.
  3. Rozwiązanie za pomocą Elastic Search - Case Study  Co to jest ElasticSearch?


  Czym jest ElasticSearch? Autorzy opisują to bardzo prosto:
  Elasticsearch is a distributed, RESTful search and analytics engine capable of solving a growing number of use cases.
  Mówiąć krótko jest to silnik oparty o Zend Lucene, pozwalający w jak najoptymalniejszy sposób wyszukiwać rekordy w bazie za pomocą podanych kryteriów.
  Więcej informacji można doczytać w wikipedii w teorii, jak to wygląda. My skupmy się na praktycznym rozwiązaniu problemu klienta.

  Baza Key Value


  Klient narzekał na wydajność aplikacji. Aplikacja jest typu e-commerce, gdzie użytkownicy mogą zamawiać produkty oraz usługi (sporo ofert).
  Baza danych, która zawiera oprogramowanie to baza Key => Value. Poniżej przedstawiamy struturę encji Doctrine 2:

  /**
  * @ORM\Entity
  * @ORM\Table(name="TaxonomyItem")
  */
  class TaxonomyItem
  {
  /**
  * @ORM\Column(type="integer")
  * @ORM\Id
  * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
  */
  protected $id;

  /**
  * @ORM\Column(type="string", length=100)
  * @Assert\NotBlank()
  */
  protected $title;

  /**
  * @Gedmo\Slug(fields={"title"}, updatable=false)
  * @ORM\Column(length=128, unique=true)
  */
  protected $slug;

  /**
  * @ORM\ManyToOne(targetEntity="TaxonomyCategory", inversedBy="taxonomyItems")
  * @ORM\JoinColumn(name="taxonomy_category_id", referencedColumnName="id")
  */
  protected $taxonomyCategory;

  /**
  * @ORM\OneToMany(targetEntity="TaxonomyField", mappedBy="taxonomyItem",cascade={"persist", "remove"})
  */
  protected $customFields;

  Jak widzimy powyżej, problem polega na tym, iż każdy obiekt w bazie (Np. Produkt / Oferta) ma tylko tytuł i id.
  Reszta to relacje OneToMany do TaxonomyField, gdzie poszczególne atrybuty są przechowywane. Przykładowo dla produktu są to: description, description_en, photo, seo_slug, seo_title, itp.

  Niestety wadą tego rozwiązania jest to, iż każdy element strony wykonuje dodatkowe zapytanie do bazy danych o kolejne atrybuty.  Przykład:

  Mamy na stronie 30 produktów. Każdy produkt ma pola: description, description_en. Tworzy to 31 zapytań, gdyż:
  1. Pobieramy listę 30 TaxonomyItem (Produktów),
  2. Do każdego TaxonomyItem (Produktu) pobieramy jego atrybuty - 30 zapytań.

  Tworzyło to potężny problem optymalizacyjny, w miarę gdy aplikacja się rozrastała.
  Niektore podstrony sięgały nawet 3000 zapytań / request !

  Rozwiązanie za pomocą Elastic Search - Case Study


  Oczywiście zamiast przepisywać bazę danych (sporo pracy) postanowiliśmy w 16h zoptymalizować aplikację.

  Etap 1 - określenie struktury dokumentu ElasticSearch

  Wykorzystując fakt, iż będziemy nakładali warstwę danych, nie keszowaliśmy całego TaxonomyItem + TaxoanomyFields, lecz zbudowaliśmy osobny dokument (Model). Wyglądał on następująco:

  class ProductService {
  protected $title;
  protected $title_en;
  protected $description;
  protected $description_en;
  protected $photo;
  protected $category;
  protected $categoryTree;
  ....
  }


  Dokument po prostu tworzył się na podstawie TaxonomyItem + TaxonomyFields. Atrybut $categoryTree to dodatkowy atrybut, budujący (i jednocześnie cachujący) drzewo kategorii, w której znajduje się Produkt / Usługa.

  Migracja starych rekordów w bazie do ES (ElasticSearch)

  Odpowiada za to następująca metoda (komenda).
  namespace AppBundle\Command;

  use AppBundle\Entity\User;
  use AppBundle\Services\ElasticSearchService;
  use AppBundle\Services\TaxonomyManager;
  use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Command\ContainerAwareCommand;
  use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
  use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
  use Symfony\Component\Console\Input\InputOption;
  use Symfony\Component\Console\Output\Output;
  use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

  use League\Csv\Reader;
  use League\Csv\Statement;

  class BuildProductIndexCommand extends ContainerAwareCommand
  {
  protected function configure()
  {
  $this
  ->setName('index:products')
  ;
  }

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
  define('tradeSubdomain', 'hagebau');

  $container = $this->getContainer();
  $output->writeln('Building index...');

  /** @var TaxonomyManager $taxonomyManager */
  $taxonomyManager = $container->get('manager.taxonomy');

  /** @var ElasticSearchService $elasticSearchService */
  $elasticSearchService = $container->get('service.elastic_search');
  $products = $taxonomyManager->findAllTaxonomyItems('products');

  foreach ($products as $product) {
  if ((String) $product->lookup('root_product') != '') {
  continue;
  }

  if ((String) $product->lookup('category') == '') {
  continue;
  }

  $elasticSearchService->buildProductIndex($product);
  $output->writeln(sprintf('Product with id: %s has been indexed.', $product->getId()));
  }
  }
  }
  Jak widać kluczowa jest tutaj metoda buildProductIndex($product), która to zapisuje dane do bazy danych ElasticSearch-a.
  Poniżej prosta implementacja:

  public function buildProductIndex(TaxonomyItem $product)
  {
  $this->elasticSearchClient->setType('product');

  $fieldsToIndex = [
  'slug', 'title', 'title_en', 'long_description', 'long_description_en', 'important_information', 'important_information_en',
  'industry', 'agb', 'agb_en', 'photo', 'uncountable', 'responsible_person', 'custom_template', 'category', 'thumbnail',
  ];

  $index = [
  'id' => $product->getId(),
  'position' => $product->lookup('position') ? (Integer) $product->lookup('position')->getValue() : null,
  'invoice_include' => (Boolean) $product->lookup('invoice_include'),
  'price' => unserialize((String) $product->lookup('price')),
  'price_en' => unserialize((String) $product->lookup('price_en')),
  ];

  foreach ($fieldsToIndex as $field) {
  $index[$field] = (String) $product->lookup($field);
  }

  $categoryTree = [];
  $parent = $product->lookup('category');

  do {
  $c = $this->taxonomyManager->findOneTaxonomyItem('categories', ['slug' => $parent]);
  if (!$c) {
  break;
  }

  $category = $this->taxonomyManager->build($c);

  array_unshift($categoryTree, $category);

  $parent = $category->lookup('subcategory')->getValue();
  } while ($parent != '');

  $tree = [];
  foreach ($categoryTree as $t) {
  $tree[] = [
  'slug' => (String) $t->lookup('slug'),
  'title' => (String) $t->lookup('title'),
  'title_en' => (String) $t->lookup('title_en'),
  ];
  }

  $index['category_path'] = $tree;

  if (count($tree) == 0) {
  return;
  }

  return $this->elasticSearchClient->index($index, $product->getId());
  }


  Zasoby serwera zostały zmniejszone o 40%.
  Ilość zapytań do baz danych została również zredukowana o 80-90%.

  Strona Główna (80 zapytań) -> po optymalizacji 3,
  Wyszukiwarka wyników (140 zapytań) -> po optymaliacji 14,
  Podstrona kategorii (75 zapytań) -> po optymalizacji 7,

  Oczywiście po optymalizacji kodu, również klient zauważył diametralną różnicę w samym użytkowaniu.

  Efektem naszej współpracy jest długoterminowa umowa rozwijania aplikacji. Mamy jeszcze sporo do zaoferowania naszemu klientowi ;-)

  Jeżeli chciałbyś również zostać naszym klientem, zapraszamy Cię do kontaktu z nami